greenbuildsolution.co.th GreenBuildSolution ให้คำปรึกษาและแนะนำ วัสดุ เทคโนโลยีก่อสร้างที่มี นวัตกรรม คุณภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม
Responsive imageBiologic® GTT (Dry Powder Formula)

GTT THAIBIO ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมัน
• เป็นผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจึงสามารถปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยตรง
• ลดค่าใช้จ่ายในการตักไขมันออกจากบ่อดักไขมัน
• มุ่งเน้นช่วยแก้ปัญหาการย่อยสลายไขมันในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ร้านอาหาร เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
• เพื่อลดปริมาณ FOG (fat/ oil/grease) ในบ่อดักไขมัน
• ช่วยป้องกันการเกิด FOG ที่เกิดขึ้นในบ่อดักไขมัน
• ลดการอุดตันของไขมันที่ท่อระบายน้ำออก (effluent)


Responsive image

การทำงานของ GTT BIOTHAI

• ส่งเสริมการย่อยสลายไขมัน โดยทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีอยู่แล้วในน้ำเสีย สามารถทำงานร่วมกับ MNT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
• สารอาหาร แร่ธาตุ วิตามิน ใน GTT จะไปกระตุ้นจุลินทรีย์ในน้ำเสียให้เจริญเติบโต สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายไขมัน การย่อยสลายไขมันโดยจุลิทรีย์เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
• เอ็นไซม์ซึ่งเป็นองค์ประกอบรองจะช่วยสนับสนุนให้การย่อยสลายไขมันได้ดียิ่งขึ้น จึงช่วยลด และป้องกันการเกิด FOG รวมทั้งยับยั้งไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายที่ไม่มีประสิทธิภาพ
• ในทางแร่ธาตุกลุ่มรองเหล่านี้มักเป็นปัจจัยที่จำกัดการเจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียที่ย่อยสลายไขมัน แต่ด้วยการเติม GTT กระบวนการทางชีวภาพจะไม่ถูกยับยั้งจากการขาดธาตุอาหารรอง


Responsive image


GTT Application

• เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
• กำจัดไขมัน หรือต้องการลดปัญหาไขมันอุดตันท่อระบายน้ำออก (effluent)
• ปริมาณไขมัน ในบ่อดักไขมันลดลง
• ปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เช่น BOD, TSS, FOG concentration มีค่าลดลงหลังจากบำบัดด้วย GTT

คุณประโยชน์จากการใช้ MNT BIOMAX

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย ปริมาณตะกอนจะลดลง (sludge / bio solid) ลดต้นทุนในการขนส่งนำตะกอนไปทิ้ง
• ลดค่าไฟเนื่องจากลดการเติมอากาศ
• ลดปัญหาจากกลิ่นของไฮโดรเจน ซัลไฟด์ และแอมโมเนีย
• น้ำเสียที่ปล่อยออกมีค่าพารามิเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน
• เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียแบบไม่มีสารเคมีตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืน
• สามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ในสถานที่พักอาศัย โดยใช้ระยะเวลาสั้น ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

Responsive image

Job reference - MGM Hotel - Macau

Remark :-
FOG Caps in the wastewater can be collected as the feedstock for “Biodiesel”;
or other Eco-friendly applications.

MGM Water Quality Data (2015/12/8- 2015/12/14)


Date
    PH   
COD(mg/L)
BOD5(mg/L)
FOG(mg/L)
SS(mg/L)
2015/12/8
3.5 3072 2432 1742 403
2015/12/9 4.7 2662 2116 1512 351
2015/12/10 5.8 2252 1800 1282 299
2015/12/11 6.3 1842 1484 1052 247
2015/12/12 6.8 1432 1168 822 195
2015/12/13 7 1022 852 592 143
2015/12/14 7.2 612 536 362 91
Remove Rate - 80% 78% 79% 77%

ผลลัพธ์ที่ได้

• สามารถเพิ่มการรองรับปริมาณน้ำเสียของบ่อดักไขมัน
• เพิ่มความสามารในการย่อยสลายของแข็ง
• ปริมาณของไขมัน น้ำมันในบ่อดักไขมันลดลง
• ปริมาณของเสียที่เป็นของแข็งแขวนลอยลดลง
• ค่า BOD TDS ลดลง


เกี่ยวกับเรา

บริษัท GRENNBUILD SOLUTION เป็นผู้จัดหา ให้คำปรึกษาและแนะนำ วัสดุ เทคโนโลยีก่อสร้างที่มี นวัตกรรม คุณภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประหยัดพลังงาน เวลาและต้นทุนโดยรวมให้กับลูกค้า

ข่าวสารเครือข่ายสังคม
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง