greenbuildsolution.co.th GreenBuildSolution ให้คำปรึกษาและแนะนำ วัสดุ เทคโนโลยีก่อสร้างที่มี นวัตกรรม คุณภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม
Responsive imageผลิตภัณฑ์กลุ่ม BIOLOGIC จาก Scicorp 

     เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ ทำงานร่วมกับจุลินทรีย์ที่พบในน้ำเสียเหมาะสมที่จะใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียที่มักมีปัญหาการเกิดกลิ่นเหม็นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแอมโมเนีย ปัญหาการเกิดตะกอนเป็นปริมาณมาก หรือการอุดตันที่ท่อบ่อดักไขมัน รวมทั้งปัญหาด้านคุณภาพน้ำเสียที่ปล่อยออก (effluent) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
     นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับใช้ทำความสะอาดห้องและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ โรงแรม สระว่ายน้ำและสถานที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นผิว

บริการของเรา


Responsive image

SOLUTION CONSULTING

ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ในการแก้ปัญหา โดยทีมวิศวกรของบริษัทและผู้เขี่ยวชาญจากแคนาดาและจีน 

Responsive image

INSTALLATION SERVICE 

ให้บริการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ที่หน้างาน 

Responsive image

TECHNICAL TRAINING

อบรมให้ความรู้แก่พนักงานลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้ 


ผลิตภัณฑ์ของ BIOMAX แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 


กลุ่มบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ MNT GTT


กลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ AQT
เกี่ยวกับเรา

บริษัท GRENNBUILD SOLUTION เป็นผู้จัดหา ให้คำปรึกษาและแนะนำ วัสดุ เทคโนโลยีก่อสร้างที่มี นวัตกรรม คุณภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประหยัดพลังงาน เวลาและต้นทุนโดยรวมให้กับลูกค้า

ข่าวสารเครือข่ายสังคม
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง